Chasydzki cadyk z NYC

  • Menachem Mendel Schneerson

Stany Zjednoczone są domem dla licznych żydowskich wspólnot chasydzkich. Chasydyzm powstał jako mistyczny ruch duchowego odrodzenia na terenie współczesnej zachodniej Ukrainy (Podole graniczące z Imperium Osmańskim) w XVIII wieku. Termin chasyd oznacza po hebrajsku „pobożny”. Chasydyzm był pod wpływem mistycyzmu muzułmańskiego i wschodniego chrześcijaństwa, a nawet ukraińskiej kultury ludowej karpackich górali (Hucułowie). Chabad-Lubawicz to jedna z najbardziej znanych wspólnot chasydzkich i największych żydowskich organizacji religijnych na świecie. Centrum Chabad-Lubawicz znajduje się dziś na Brooklynie, w Nowym Jorku. W 1978 roku Kongres USA ustanowił „Education and Sharing Day” na cześć rabina Menachema Mendla Schneersona (1902-1994), przywódcy chasydzkiej dynastii Chabad Lubawicz. Dzień ten odpowiada urodzinom rabina według kalendarza żydowskiego, które na ogół przypadają między 21 marca a 21 kwietnia.

Międzynarodowa Konferencja emisariuszy Chabad Lubawicz w Crown Heights na Brooklynie w Nowym Jorku, Źródło: Shutterstock

Zwolennicy rabina Menachema Mendel Schneersona na Starym Cmentarzu Montefiore upamiętniający 21. rocznicę jego śmierci (2015), Nowy Jork, Źródło: Shutterstock

Rabin uważany jest za jednego z najbardziej wpływowych przywódców żydowskich XX wieku.  Obchody „Education and Sharing Day” mają na celu zwrócenia uwagę na edukację i dokonania rabina Schneersona w tej dziedzinie. Nazwa Lubawicz wywodzi się od małego miasteczka położonego na terenie dawnej Rzeczypospolitej. Dziś znajduje się ono w Rosji tuż przy granicy z Białorusią. Przywódcy wspólnoty chasydzkiej zamieszkiwali to miasto od początku XIX wieku do I wojny światowej. Chabad został założony w 1775 r. przez Szneura Zalmana z Ladów, ortodoksyjnego rabina urodzonego w obwodzie witebskim na Białorusi. W okresie międzywojennym ówczesny cadyk wspólnoty,Joseph Isaac Schneersohn, teść Menachema Mendla Schneersona przeniósł się z Rosji bolszewickiej do Polski, a wreszcie, po wybuchu II wojny światowej, do USA. Był pierwszym przywódcą wspólnoty chasydzkiej, który osiedlił się w USA. Ze względu na starania Chabadu prowadzenia dialogu ze wszystkimi Żydami, w tym obojętnie nastawionymi wobec judaizmu, wspólnota cieszy się wielkim szacunkiem wśród bardzo wielu członków amerykańskiej diaspory żydowskiej.